Showing all 25 results

Lọc
Thương hiệu

CHIẾT SUẤT CAO

BLUE LIGHT 1.61 HMC

230.000390.000

HÀN QUỐC

CHEMI 1.56 HC

70.000320.000

HÀN QUỐC

CHEMI U1 1.56 HMC

141.000350.000

ĐỔI MÀU

CHEMI U2 1.56 HMC

414.000

CHIẾT SUẤT CAO

CHEMI U3 1.67 HMC

650.000725.000

CHIẾT SUẤT CAO

Đa Tròng Chemi 1.60 HMC

526.000
1.740.000
1.600.000
390.000680.000
450.000500.000

MẮT KÍNH

ESSILOR 1.56 HMC

384.000

KIỂM SOÁT ÁNH SÁNG XANH

ESSILOR 1.56 PREVENCIA BLUE

619.000

CHIẾT SUẤT CAO

ESSILOR 1.60 HMC

719.000

CHIẾT SUẤT CAO

ESSILOR 1.67 HMC

1.450.000

MẮT KÍNH

HOYA 1.55 HMC

245.000

CHỐNG VỠ

OSA 1.59 HC

200.000250.000

CHỐNG VỠ

OSA 1.59 HMC

250.000380.000

CHIẾT SUẤT CAO

OSA 1.74 HMC

1.400.0001.700.000

MẮT KÍNH

POLARIZED 1.61 HMC

350.000

MẮT KÍNH

POLYCORE 1.50 HC

200.000220.000

MẮT KÍNH

POLYCORE 1.56 HMC

320.000400.000

CHIẾT SUẤT CAO

SEIKO 1.60 HMC

410.000

ĐỔI MÀU

TRANSITIONS 7

1.699.000

CHỐNG VỠ

TRILOGY 1.53 HMC

680.000
399.000