KÍNH THỜI TRANG

Gọng vành kim loại

GUCCI GG0382S 003

9,600,000
14,700,000

Gọng vành kim loại

DIOR STELLAIRE4 59J5G KU

13,900,000

Gọng xẻ cước

CARTIER ESW00175

26,000,000

Gọng vành kim loại

CARTIER CT0034S 006

31,500,000

Gọng khoan

CARTIER T8200695

25,600,000

Gọng khoan

CARTIER CT0023S 003

25,500,000

Gọng khoan

CARTIER CT0110S 006

33,500,000

Gọng khoan

VOGUE VO4080S 323/87

2,950,000

Gọng khoan

VOGUE VO4080S 5074 H7

2,950,000
KÍNH THỜI TRANG

Gọng vành kim loại

GUCCI GG0382S 003

9,600,000
14,700,000

Gọng vành kim loại

DIOR STELLAIRE4 59J5G KU

13,900,000

Gọng xẻ cước

CARTIER ESW00175

26,000,000

Gọng vành kim loại

CARTIER CT0034S 006

31,500,000

Gọng khoan

CARTIER T8200695

25,600,000

Gọng khoan

CARTIER CT0023S 003

25,500,000

Gọng khoan

CARTIER CT0110S 006

33,500,000

Gọng khoan

VOGUE VO4080S 323/87

2,950,000
GỌNG KÍNH

GỌNG KÍNH

CARTIER CT0114O 001

28,800,000

GỌNG KÍNH

CARTIER CT0055O 006

28,800,000

bán chạy

CARTIER CT0106O 006

28,800,000

Gọng khoan

CARTIER CT0056O 001

28,800,000

Gọng khoan

CARTIER – CT0120O

33,600,000

Gọng khoan

TAGHEUER TH0844 001

8,399,000

GỌNG KÍNH

PORSCHE P8713 B

7,999,000

GỌNG KÍNH

PETERSON 62020

625,000

GỌNG KÍNH

PETERSON 62021

625,000
MẮT KÍNH

MẮT KÍNH

HOYA 1.55 HMC

580,000

HÀN QUỐC

1.56 HC CHEMI

160,000

Đơn Tròng

SEIKO 1.60 HMC

820,000

CHIẾT SUẤT CAO

OSA 1.74 HMC

3,000,000

HÀN QUỐC

U1 1.56 HMC CHEMI

210,000
780,000

ĐỔI MÀU

U2 1.56 HMC CHEMI

828,000
3,200,000

KIỂM SOÁT ÁNH SÁNG XANH

1.56 PREVENCIA BLUE ESSILOR

1,238,000

GỌNG KÍNH

GỌNG KÍNH

HAPPY HR3032 LRS

360,000

GỌNG KÍNH

HAPPY HR3032 LBL

360,000

GỌNG KÍNH

HAPPY HR3032 MBK

360,000

GỌNG KÍNH

HAPPY HR3033 LGR

360,000

GỌNG KÍNH

HAPPY HR3033 LVI

360,000

GỌNG KÍNH

HAPPY HR3033 BK

360,000

GỌNG KÍNH

HAPPY HR3033 LRS

360,000

GỌNG KÍNH

HAPPY H092 LGR

320,000

GỌNG KÍNH

HAPPY H092 BK

320,000

GỌNG KÍNH

LUCKY LK9029 BK

640,000

MẮT KÍNH

MẮT KÍNH

HOYA 1.55 HMC

580,000

HÀN QUỐC

1.56 HC CHEMI

160,000

Đơn Tròng

SEIKO 1.60 HMC

820,000

CHIẾT SUẤT CAO

OSA 1.74 HMC

3,000,000

HÀN QUỐC

U1 1.56 HMC CHEMI

210,000
780,000

ĐỔI MÀU

U2 1.56 HMC CHEMI

828,000
3,200,000

KIỂM SOÁT ÁNH SÁNG XANH

1.56 PREVENCIA BLUE ESSILOR

1,238,000
798,000

ÁP TRÒNG

90,000
165,000
20,000