KÍNH THỜI TRANG

Gọng vành kim loại

GUCCI – GG0382S

9,600,000

Gọng khoan

DIOR STRONGER

14,700,000

Gọng vành kim loại

DIOR STELLAIRE4

13,900,000

Gọng xẻ cước

CARTIER – ESW00175

26,000,000

Gọng vành kim loại

CARTIER – CT0034S

31,500,000

Gọng khoan

CARTIER – T8200695

25,600,000
25,500,000

Gọng khoan

CARTIER – CT0110S

33,500,000

Gọng khoan

VOGUE – VO4080S

2,950,000

Gọng khoan

VOGUE – VO4080S

2,950,000
KÍNH THỜI TRANG

Gọng vành kim loại

GUCCI – GG0382S

9,600,000

Gọng khoan

DIOR STRONGER

14,700,000

Gọng vành kim loại

DIOR STELLAIRE4

13,900,000

Gọng xẻ cước

CARTIER – ESW00175

26,000,000

Gọng vành kim loại

CARTIER – CT0034S

31,500,000

Gọng khoan

CARTIER – T8200695

25,600,000
25,500,000

Gọng khoan

CARTIER – CT0110S

33,500,000

Gọng khoan

VOGUE – VO4080S

2,950,000
GỌNG KÍNH

GỌNG KÍNH

CARTIER – CT0114O

28,800,000

GỌNG KÍNH

CARTIER – CT0055O

28,800,000

bán chạy

CARTIER – CT0106O

28,800,000

Gọng khoan

CARTIER – CT0056O

28,800,000

Gọng khoan

CARTIER – CT0120O

33,600,000

Gọng khoan

TAGHEUER – TH0844

8,399,000

GỌNG KÍNH

PORSCHE – P8713

7,999,000

GỌNG KÍNH

PETERSON – 62020

625,000

GỌNG KÍNH

PETERSON – 62021

625,000
MẮT KÍNH

MẮT KÍNH

HOYA 1.55 HMC

580,000

HÀN QUỐC

1.56 HC CHEMI

160,000

Đơn Tròng

SEIKO 1.60 HMC

820,000

CHIẾT SUẤT CAO

OSA 1.74 HMC

3,000,000

HÀN QUỐC

U1 1.56 HMC CHEMI

210,000
780,000

ĐỔI MÀU

U2 1.56 HMC CHEMI

828,000
3,200,000

KIỂM SOÁT ÁNH SÁNG XANH

1.56 PREVENCIA BLUE ESSILOR

1,238,000

GỌNG KÍNH

GỌNG KÍNH

BOLON BJ5087 B90

3,280,000

GỌNG KÍNH

BOLON BJ5078 B10

3,280,000

GỌNG KÍNH

BOLON BJ5087 B29

3,280,000

GỌNG KÍNH

BOLON BJ5069 B12

3,280,000
29,800,000
285,000,000

GỌNG KÍNH

NEWTRO RT11 C1

990,000

GỌNG KÍNH

NEWTRO RT7 C1

990,000

GỌNG KÍNH

NEWTRO RT8 C1

990,000

GỌNG KÍNH

NEWTRO RT13 C1

990,000

MẮT KÍNH

MẮT KÍNH

HOYA 1.55 HMC

580,000

HÀN QUỐC

1.56 HC CHEMI

160,000

Đơn Tròng

SEIKO 1.60 HMC

820,000

CHIẾT SUẤT CAO

OSA 1.74 HMC

3,000,000

HÀN QUỐC

U1 1.56 HMC CHEMI

210,000
780,000

ĐỔI MÀU

U2 1.56 HMC CHEMI

828,000
3,200,000

KIỂM SOÁT ÁNH SÁNG XANH

1.56 PREVENCIA BLUE ESSILOR

1,238,000
798,000

ÁP TRÒNG

90,000
165,000
20,000