Trang chủ > MẮT KÍNH.

Hiển thị tất cả 11 kết quả

HÀN QUỐC

1.56 HC CHEMI

160,000

KIỂM SOÁT ÁNH SÁNG XANH

1.56 PREVENCIA BLUE ESSILOR

1,238,000
1,298,000

MẮT KÍNH

HOYA 1.55 HMC

580,000

CHIẾT SUẤT CAO

OSA 1.74 HMC

3,000,000

Đơn Tròng

SEIKO 1.60 HMC

820,000

HÀN QUỐC

U1 1.56 HMC CHEMI

210,000

ĐỔI MÀU

U2 1.56 HMC CHEMI

828,000

Đơn Tròng

U6 1.60 HMC CHEMI

872,000

CHIẾT SUẤT CAO

U6 1.67 HMC CHEMI

1,360,000
798,000